Project

Nieuwe praktijkruimte huisartsen Amsterdam

Ieder nieuwe project begint met een ontdekkingsfase

Praktijkhouder Albertine Voncken was al langere tijd op zoek naar een grotere praktijkruimte in dezelfde buurt.

Om toch een fijne praktijk te hebben is Zorg voor Ruimte gevraagd om een Praktijkscan te maken van de oude praktijk. Daarin geef ik aanbevelingen voor je bestaande praktijkruimte, aangevuld met interieuradvies die je zelf kunt uitvoeren: relatief kleine ingrepen met een veel mooiere en fijnere praktijkruimte als resultaat.

Toen enkele maanden later een nieuwe, grotere praktijkruimte in dezelfde buurt vrijkwam, hield Albertine mij gedurende het proces van overname op de hoogte over de vorderingen. Samen konden we alvast nadenken over de mogelijkheden van de nieuwe praktijkruimte.

Ontdekkingsfase

Ieder nieuw project begint bij een ontdekkingsfase, waarin we uitzoeken welke kernwaarden, wensen en doelen je hebt voor jouw medische praktijk. Zo begrijp ik jouw visie en kan ik dat vertalen naar een persoonlijk interieurontwerp.

Moodboards

Vervolgens maken we moodboards: een visuele vertaalslag van jouw wensen en kernwaarden. Het volgen van je gevoel is hierbij belangrijk.

De keuze voor een specifieke stijl of smaak is in deze fase van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er niet te veel tijd wordt verspild voordat we echt gaan ontwerpen, het helpt je om achter je eigen keuzes te staan. Ik help je hiermee, door middel van vragen en beeldmateriaal te laten zien.

De uitgevoerde Praktijkscan voor de oude praktijk was een groot voordeel

Door de Praktijkscan wist ik al goed wat de knelpunten waren en waar behoefte aan was:

  • Ruimtegebrek en beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de oude praktijk,
  • Routing, akoestiek en de bouwkundige staat van het pand

De nieuwe praktijk was een stuk groter, zodat we meer behandelkamers konden gaan creëren. Hiermee kon de praktijk flink worden uitgebreid en ontstond er ook de mogelijkheid om voor een opleidingsaccreditatie te gaan.

Een toegankelijke en eigentijdse praktijk, met voldoende werkruimte en eventuele uitbreiding van diensten en takenpakket

Op basis van de ontdekkings- en moodboard-fase kan ik het Programma van Eisen (PvE) en de gewenste identiteit kanaliseren en verfijnen.

Na de eerste verkenning van alle mogelijkheden van het pand, besloot ik dat het weinig originele karakter van het pand niet leidend was voor het interieurontwerp (zoals bij sommige andere projecten wel het geval is, bijv. dierenkliniek De Wetering).

We bespraken te ontwerpen voor een toegankelijke en eigentijdse praktijk, met voldoende werkruimte voor alle werknemers; huisartsen, huisartsen in opleiding, assistenten, praktijkmanager, POH-ers en waarnemers.

Ook namen we eventuele uitbreiding van de diensten en het takenpakket van de huisartsenpraktijk al mee in het ontwerp. De praktijk kan zo in de toekomst makkelijker uitgebreid of aangepast worden als dat nodig is.

Zo is er een ruimte voor wisselend gebruik voor bijvoorbeeld een waarnemer of co-assistent al meegenomen in het eerste schetsontwerp.

Duurzame verbouwing die voldoet aan de technische eisen

Verder hebben we samen goed nagedacht over allerlei technische zaken zoals verlichting, luchtverversing, bekabeling, de pantry’s (het ‘keukenblok’ voor iedere behandelkamer), de juiste plek voor de autoclaaf, etc.

Een belangrijk onderdeel in deze fase is dat ik alle werknemers in de praktijk interview over hun werkzaamheden en wat er nodig is om deze goed en fijn te kunnen uitvoeren.

  • Technische details oude en nieuwe pand (oude praktijk 60m2 met 2 spreekkamers. Nieuwe praktijk: 140m2 4 spreekkamers, apart lab en front- en backoffice).
  • Uiteraard veel kleiner dan de LHV voorschriften, maar ja Amsterdam
  • Wachtkamer geen doorloop meer, rust duidelijk etc.
  • Apart lab, overlegruimte / personeelsruimte / backoffice / opslag. Accreditatie HAIO
  • Healing Environment / beperkingen als inspiratie

In de eerste fase keken we naar de indeling. Voor een goede doorstroom van patiënten en medewerkers is het belangrijk om de juiste functies aan elkaar te koppelen.

De combinatie van de assistentenbalie naast het lab leek in deze praktijk bijvoorbeeld niet mogelijk, maar dankzij een inventieve oplossing in een op maat gemaakte kast, werd dit probleem opgelost.

Ook koppelden we in deze fase de technische eisen (bijv. infectiepreventie, brandveiligheid en akoestiek etc.) aan de juiste materialen.

Om een praktijk duurzaam te verbouwen is het bijvoorbeeld belangrijk om te kiezen voor materialen en meubilair die geschikt zijn voor specifiek gebruik.

Wekelijks contact tijdens de verbouwing, waardoor eventuele problemen meteen getackeld en opgelost worden

De laatste stap was het samenvoegen van alle interieurontwerpen, materialen, kleuren en (maatwerk)meubels.

Omdat vanaf het eerste begin al een keuze is gemaakt voor een ‘ontwerp richting’ zijn tijdens het hele ontwerp alle beslissingen langs deze meetlat gehouden.

Tijdens de verbouwing hadden we (vaak wekelijks) contact tijdens de bouwvergaderingen: eventuele problemen werden zo meteen getackeld en opgelost.

[dsm_before_after_image before_src=”https://www.zorgvoorruimte.nl/wp-content/uploads/2022/03/inrichting-spreekkamer-huisarts.jpg” before_title_text=”Nieuwe kastwand” after_src=”https://www.zorgvoorruimte.nl/wp-content/uploads/2022/03/Inrichting-praktijkruimte-huisarts.jpg” after_title_text=”Nieuwe pantry” before_label_text=”Nieuwe kastwand” after_label_text=”Nieuwe pantry” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”||||false|false” global_colors_info=”{}”][/dsm_before_after_image]
Laura kijkt lachend naar de camera, buiten in het park

Jouw project bespreken?

Plan vrijblijvend een kennismaking
in mijn online agenda.